Stort oppmøte på folkemøte om havneutviklingen

Det var trangt om plassene da det ble arrangert åpent folkemøte om utviklingen i Horten havn.