Gå til sidens hovedinnhold

Horten havn

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg synes oppgraderingen av Horten Gjestehavn har blitt meget bra. Men derimot er jeg ikke enig i forslaget om at bobilparkeringen skal nedlegges eller flyttes. Den er populær blant turister og skaper liv i havna og omsetning for næringslivet. Plassen har en sentral beliggenhet i forhold til serveringssteder og butikker. Det er også en kjensgjerning at bobilturister treives sammen med båtturister.

Ikke flytt biloppstillingsplassen til fergene til den gamle jernbanetomta ved Strandpromenaden. Det vil bli negativt for Thon Hotell og 2 påtenkte og godkjente boligblokker rett syd for hotellet.

Det vil også bli negativt for de øvrige boligene i området. Nå virker HAC-bygget som en skjerm mot støy fra oppstillingsplassen. Jeg mistenker at en del politikere og andresom har sett seg blinde på at de kan få det tidligere jernbaneområdet gratis hvis det benyttes til samferdselsformål. Men hvis flyttingen medfører store støyproblemer og forurensing for hotellet og boliger, så blir ikke gratis jernbanetomt så billig allikevel. Dessuten vil flyttingen koste 20 – 30 millioner i direkte kostnader. La i stedet private bygge ut område uten kostnad for kommunen.

Ikke riv HAC-bygget. Her har kommunen glimrende og velfungerende driftsbygg. Her har kommunen glimrende og velfungerende driftsbygg. HAC-bygget fungerer også som støyskjerm mellom oppstillingsplassen for fergene og hotellet og boligene i området. Dessuten sparer kommunen 100 – 200 millioner ved å slippe å bygge det påtenkte nye driftsanlegget på Langrunn.

I stedet kan man benytte dette meget attraktive tomteområdet på Langgrunn til eneboligtomter, som det er stor mangel på i Horten.

Kommunen ønsker jo økt tilflytting til. Men nå ser vi gang på gang at folk utenfra får attraktive og godt betalte jobber i Horten, bosetter seg i Tønsberg eller Nøtterøy. Horten går da glipp av betydelige skatteinntekter, da inntektsskatt betales til bostedskommunen. Området på Langgrunn er minst like attraktivt som noe boligområde i Tønsberg eller Nøtterøy.

Jeg er veldig glad for at det ikke skal byggese nytt hotell på Rustadbrygga. Det tror jeg hadde blitt lite vellykket av mange grunner. Jeg skulle i stedet ønsket Thon Hotell ble videre utbygget. Den eldste delen av hotellet kunne rives og gi plass til et nytt tilbygg.

Da kunne hotellet bygget en kultursal. Kanskje på størrelse med Bakkenteigen (ca. 480 sitteplasser). Masken har har arrangert revyer på hotellet med suksess tidligere. Men da var det bare plass til 200. Det er altfor lite. Over kultursalen kunne man så bygge hotellrom.

Samtidig kunne hotellet da anledningen til å anlegge parkeringskjeller. Det er dypt savnet av hotellets gjester.

Snøhettabygget bør ikke bygges. Dette bygget vil bli en barriere mellom byen og sjøen. Bygg heller på området nord for Gjestehavna. Her kunne det bygges boliger, kontorer og kultur. Men det må være tilstrekkelig med frie siktlinjer mot sjøen. Her kunne Apotekergata og en forlenget Skippergata mot sjøen, fungere som frie siktlinjer. Så kunne det bygges på begges på begge sider av en forlenget Skippergate. Da disse byggene blir liggende så nærme sjøen, bør det vurderes å benytte 1. etg. til parkering. Det er komplisert og dyrt å bygge vanntette parkeringskjellere så nære sjøen.

Frank A. Lorange

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.