Vil forhandle om hotelltomt – kan gi Horten 35 nye arbeidsplasser

Dersom havnefogd Espen Eliassen får det som han ønsker i havnestyret, går han snart i forhandlinger med Petter Stordalen og hans folk om et nytt hotell i havna med 35 ansatte.