Kjørebanene for ferjetrafikken - håper på en flytting innen 2024

Stortinget åpner nå for at havneeier kan ta ut utbytte. Havnefogden regner med at han fortsatt har penger til å utvikle havna, og at han kan ta fatt på jobben med å flytte kjørebanene til ferjetrafikken i 2022 til 2024.