Politisk krasj i havna – vi kan ikke framstå som en «vil ikke kommune»

Eddy Robertsen i Venstre kaller ordførerens knefall i havna for krise. Ordføreren sier han vil jobbe for et bredt forlik.