Foreningen som aldri gir seg

Hortens Diskusjonsforening er 123 år gammel. Skal vi tro medlemmene vil den bli mye eldre enn det!