Damene dominerer kraftig – men Per (72) er en hyppig gjest mellom bokreolene

Kvinner låner mer enn dobbelt så mange bøker som menn på Horten bibliotek.