Lånetallene går ned, men besøkstallet øker: Bibliotekarene blir neppe arbeidsledige

Lånetallene fortsetter å minke ved Horten bibliotek, slik som i resten av landet. Besøkstallene, derimot, de øker for hvert år som går. Bibliotekarene vet hvorfor.