– Velkommen, Fræna kommune!

Det er en frisk hilsen Gjengangeren blir møtt med når vi kontakter HOPP-prosjektets initiativtaker, Linda Jakobsen.

Hun venter en henvendelse fra Fræna når lokalavisa tar kontakt.

Det er fire år siden hun lanserte prosjektet som skal gi barnehagebarn og elever i grunnskolen i Horten kommune en helsefremmende oppvekst. HOPP har blitt mye større enn noen kunne forutse den gangen. Nå får de daglig henvendelser fra andre kommuner, fra inn- og utland, som vil lære av Horten kommune.

Blir lagt merke til

Nå er også Horten en av tre finalister til å vinne årets innovasjonspris og HOPP er ett av tre prosjekter i kommunen.

HOPP er ikke et slankeprogram for barn. Kommunen ønsker å bidra til at barn vokser opp i helsefremmende barnehager og skoler, som har fokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold. Som for eksempel gjennom å motivere barna til å ta trapper i stedet for heisen. Bytte ut bursdagskake i barnehagen med fruktspyd. Ved å tilby elever i ungdomsskolen sunn frokost og muligheter til å smøre sin egen matpakke på skolen, blir ungdommene mindre motiverte til å kjøpe boller og brus i friminuttene.

Det er første gangen barnehager, hjem, skole og helsestasjon går sammen for å øke det fysiske aktivitetsnivået til barna, samt fokusere på et sunnere kosthold.

HOPP-læring

Målet er at elevene skal aktiviseres 30 minutter daglig, i tillegg til de obligatoriske gymtimene.

Om HOPP-læring skal lykkes er ikke avhengig av Linda Jakobsen alene. Ved hver skole er det to ressurslærere som har ansvaret for oppfølgingen. De viktigste medspillerne er likevel lærerne i skolen.

– Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra elevene selv. De synes det er kjempegøy å lære fag på nye måter, men det er en stor øvelse å få nesten 300 lærere med på prosjektet. Engasjementet varierer. Det er en utfordring å finne en form som passer alle. Vi er ikke helt i mål ennå. Derfor skal vi ha et evalueringsmøte hvor vi stiller spørsmålene; hvor er vi og hvor går vi.

LES OGSÅ: Horten er blant de tre beste på innovasjon i Norge

– Hvilke innvendinger har lærerne?

– Det kan være at de synes det tar mye tid av undervisningen, at de blant annet syntes det er strevsomt å kle av og på 1.-klassingene i vinterhalvåret. Det er fullt mulig å aktivisere barna inne, men skolenes ulike fysiske utforming kan utfordre dette, sier Tommy Strøm Skjørberg.

Alle skal få samme tilbud

Målet er at helsefremmende oppvekst skal være et tilbud til alle barn i kommunen, uavhengig av sosial bakgrunn.

– Sosiale ulikheter i helse er en kjempeutfordring i dag. Vi vet at aktivitetsnivået daler når barna blir større. Det kan være en utfordring å få med de eldste, sier Tommy.

Elevene i Horten-skolene er med i et forskningsprosjekt i regi av Høgskolen i Kristiania. Koordineringsevne, styrke, vekt og høyde blir kartlagt en gang i året. Resultatene blir sammenlignet med to barneskoler som ikke har aktivitetsprogram, i Rastad og Lørenskog. De samme barna skal følges fram til 2021.

LES OGSÅ: Nå kommer de fra Italia og England for å lære av Linda

– Det er frivillig å delta i HOPP-studien i Horten. Hvor stor andel av foreldrene tillater at deres barn er med?

– 85 prosent har sagt ja, mens i underkant av 70 prosent har sagt ja til at det tas blodprøver av barna. Det med kropp og vekt er et følsomt tema. Vi har respekt for at ikke alle vil være med på det.

18 barn i risikosonen

Kartleggingen har resultert i at 18 barn med familiært forhøyet kolesterolnivå er oppdaget. Disse barna har stor risiko for å utvikle hjertesykdommer og høyt blodtrykk. De har nå fått et tilbud om oppfølging fra lege.

Frustrasjon blant lærerne

Tirsdag er det et stort evalueringsmøte på Sentrum skole.

Leder av Utdanningsforbundet i Horten, Sølvi Nygaard Kvam, bekrefter at HOPP-prosjektet skaper en del frustrasjon blant lærerne i Horten. Det er flere grunner til det.

– Det er ingen som er imot at elevene er aktive på skolen, men det å holde elevene aktive i 30 minutter med høy intensitet er tidkrevende. Det går fort en time, om en regner med tiden det tar å kle på seg, være aktiv og roe seg ned etterpå. Spesielt for 1.-klassingene som kanskje bare har fire timer undervisning den dagen. Samtidig skal elevene bruke treningsøktene til å lære nytt stoff. I praksis blir det at elevene bruker tiden til å repetere det de allerede har lært, men det er grenser for hvor mye de kan repetere, sier Nygaard Kvam.

Kritisk til metodetvang

Hun minner om at det er mange år siden elevene satt stille på pulten skoledagen igjennom. Dagens lærere bruker lek, dans og bevegelse i undervisningen.

– Vi mener at det å innføre 30 minutter tar for lang tid. Innlæringen står ikke i fokus. Lærerne opplever HOPP som en metodetvang. Derfor har skoleadministrasjonen innkalt Utdanningsforbundet og tillitsvalgte til møtet på Sentrum skole. Så får vi se hva som kommer ut av det, sier lederen av Utdanningsforbundet i Horten.