Taket lekker som en sil – politikerne går for billigste løsning

Politikerne gikk inn for den billigste løsningen da saken om taklekkasjene på Holtan ungdomsskole skulle behandles.