(Jarlsberg Avis)

HOLMESTRAND/BORRE: – Pill råttent. Det er som blomsterjord i enkelte av bærebjelkene, sier Morten Flannum (53) der han står på det indre taket av Borre kirke.

Holmestrand-firmaer

Snekkeren har fått hovedansvaret for rehabilitering av noen av de ytre veggene og takene på Borre kirke - en av Vestfolds middelalderkirker.

Flannum har gitt underoppdrag til Blikkenslagermester Tormod Gretteberg og Roy`s Murerservice, begge firmaer hjemmehørende i Holmestrand.

– De har erfaring med lignende oppdrag, begrunner snekkeren.

(Saken fortsetter)


Sement- erstatning

På Borre kirke er det såkalt bindingsverk i gavlene.

Bindingsverk er en skjelett-konstruksjon med bærende trebjelker, der mellomrommet mellom bjelkene er fylt med murverk.

– Antagelig var det på 1960- eller -70-tallet at murverket mellom bjelkene i bindingsverket ble rehabilitert. Som erstatning for kalkmørtel ble det da benyttet sement. Problemet med sement er at det er helt tett, doserer Flannum.

(Saken fortsetter)


Fanger vannet

Når det regner inn mot gavlveggen renner vann dermed inn mellom murverket og stokkene i bindingsverket.

– Vannet blir stående inne i veggen. Kalkmørtel "puster" og slipper slik fuktighet ut, men det gjør ikke sement. Da råtner treverket som har kontakt med sementen. Det er bakgrunnen for at denne jobben er nødvendig, sier Flannum.

På loftsgulvet i kirken har han fått heist inn svære bjelker av malmfuru. Disse skal erstatte de råtnende bjelkene.

– Det er i gavlen mot øst det er verst. Både treverket og murverket der må byttes ut, peker snekkeren.

Mot vest kan Flannum konstatere at situasjonen er langt bedre, både i bindingsverket og i det blottlagte taket over våpenhuset.

(Saken fortsetter)

Flere håndverkere

Blikkenslagermester Tormod Gretteberg har lagt kobberbeslag flere steder på kirken allerede.

– Det er veldig greit å jobbe sammen med Morten Flannum. Vi har gjort lignende jobber sammen før, på Eidsfoss kirke, forteller Gretteberg.

Klar preferanse

Kirkeverge Hanne Wendt i Horten kommune nøler ikke med svaret da hun får spørsmål om hvorfor valget falt på Morten Flannum.

– Han har erfaring med slike bygninger. Vi kirkeverger snakker med hverandre om slikt. Det er ikke lett å finne folk med slik spesialerfaring. Flannum har allerede reparert gulvet i Horten kirke for oss, sier hun.

Hun tror at jobben med Borre kirke vil koste cirka 2 millioner kroner.

– Jeg har vel rehabilitert 20 - 30 kirker nå. Jeg har flere kirkeoppdrag som venter, så det ser ikke ut til at jeg blir gående ledig med det aller første, fastslår Flannum selv.

Han er tredje generasjon snekker i sin familie, der ikke bare yrket, men også interessen for historiske bygningsverdier har gått i arv.

(Saken fortsetter)

Skal se gammelt ut

En stabel med svære, nyskårne furubjelker ligger klar på taket inne i kirken.

De skal erstatte det råtnende treverket.

Men de kan ikke brukes slik de er.

– Bjelkene skal framstå mest mulig like de de erstatter. Derfor skal jeg hogge dem til med øksa, for å lage øksespor i dem. En kosejobb, kaller Flannum denne delen av arbeidet.

Alt som skjer med den fredede kirken, er i samarbeid med Riksantikvaren.

Flannum regner med å bruke det meste av vinteren på å gjøre alt ferdig.

Blir ikke rik

De som tror at det er god butikk å drive med restaurering av gamle kirker, bør tenke om igjen.

– Jeg er trolig for billig. Det er vel også en av årsakene til at jeg er etterspurt, sier holmestrandingen.

En titt i offentlig tilgjengelige regnskaper viser at Flannum har rett.

De siste årene har det vært gode inntekter, men beskjedne driftsresultater i hans enmannsbedrift.