Å få en sykehjemsplass innebærer en stor omveltning fra det å bo hjemme og bestemme selv, til å komme inn under faste rutiner som personalet må ha for å få gjort arbeide sitt. Vi vil jo helst bestemme selv når vi skal stå opp, når vi skal dusje, hva slags klær vi skal ha på oss, når vi skal spise og når vi skal på toalettet.

Jeg tror nok selvrespekten og verdigheten kanskje får seg en knekk når man trenger hjelp til så mange personlige ting. Trivsel kan handle om at en vil bli sett og respektert, kanskje kunne leve og påvirke sin egen hverdag til noe positivt i hverdagene på sykehjemmet. Et godt liv er avhengig av en menighetsfylt hverdag. På sykehjem kan en få høre at tiden «føles lang», det blir å vente på noe som skal skje. En kan savne en god samtale, men personalet har jo ikke tid til det. Gode måltidsopplevelser er viktig. Tryggheten er også viktig. At en vet at en får hjelp når en ringer på, at ringesnora alltid er tilgjengelig, at det ikke tar for lang tid å få denne hjelpen, at en er omsluttet av omsorg.

De fleste sykehjemsbeboere som blir spurt gir uttrykk for å trives på sykehjemmet de bor på, men på enkelte områder kunne de ønske seg større påvirkning.

Jeg mener vi som politikere skylder beboerne, pårørende, sykepleierne og de andre som jobber på sykehjem at vi framsnakker og tar vare på alt som er bra på sykehjemmene våre, men selvfølgelig også har fokus på det som kan og må endres. Ved å ha fokus på kun det negative, så nedsnakker vi noe av det mest personlige vi har, nemlig beboernes hjem, men også selve sykepleieryrket.

Jeg ønsker avslutningsvis å gi en hyllest til alle pleierne som daglig gjør sitt beste for å gi god pleie og omsorg på alle kommunens sykehjem. Samtidig ønsker jeg å rette søkelyset på sykepleiernes vilkår for å gi god omsorg, og derved hvordan vi tar vare på de eldre i dag. Det må ha flere 100 prosentstillinger i pleien av de eldre fremover.

Jeg vil konkludere med at det er behov for at hele samfunnet endrer sin holdning til eldreomsorgen.