Helsedirektoratet har selv gitt ut informasjon om at pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og lignende plasser, vil på grunn av høy alder og et mer svekket systemet, ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19.

I Horten er det foreløpig fritt fram for alle besøkende å komme når de selv ønsker, uten noe form for restriksjoner.

– Vi har ikke innført absolutt restriksjoner. Men det er viktig for oss at det ikke kommer inn personer som kan smitte andre på disse institusjonene, sier helsesjef i Horten kommune, Stein Evensen.

– Informasjon er gitt til ansatte og beboere. Det er også hengt opp et skriv med informasjon ved inngangen til institusjonene. Vi følger situasjonen nøye og vurderer tiltak fortløpende.

LES OGSÅ: Henrik Lysell om koronatrusselen: – Jeg håper det blåser over før Vervenfestivalen

Hamstrer inne smittevernutstyr

Helsesjefen forteller at de utarbeidet et planverk, som er oppdatert i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. Her skal det ha blitt lagt vekt på to spesifikke ting.

– Det ene tiltaket handler om å få tak i tilstrekkelig smittevernutstyr for å kunne håndtere et større utbrudd ved våre institusjoner. Vi har også utarbeidet planer for ulike scenarioer som kan oppstå, sier Evensen.

Scenarioene det er snakk om, tar for seg to ulike situasjoner der mange ansatte blir borte fra jobb som følge av karantene eller smitte. Eller at mange pasienter blir smittet og syke.

– Da må vi i likhet med mange andre kommuner gjøre det beste vi kan for våre pasienter i en slik krevende situasjon. Vi vil prioritere hvilke arbeidsoppgaver vi har kapasitet til å gjøre. Det handler først og fremst om å sørge for at de får næring og den nødvendig medisinske hjelpen.

Andre oppgaver som ikke er livsviktige vil bli nedprioritert, opplyser Evensen.

LES OGSÅ: Forbereder seg på koronaspredning – elevene har fått beskjed om å ta PC-ene med seg hjem

– Ikke kom på besøk

Flere ansatte i helsetjenesten skal være testet i Horten. De foreløpige svarene viser at ingen er smittet. Evensen vil ikke gå inn på hvor mange som er testet eller sitter i karantene.

– Det er ikke påvist smitte i Horten enda, men vi forventer at det kommer til å skje. Da iverksetter vi planen ut ifra det.

– Hva skjer hvis for eksempel beboere ved et sykehjem blir smittet?

– Vår første tanke vil da være isolering på eget rom. Vi vil forsøke å gi pleie og omsorg så godt det lar seg gjøre under isolasjon. Vi har også et samarbeid med sykehusene hvis det skulle være behov for innleggelse. Planen er å behandle pasientene der de befinner seg i utgangspunktet.

Evensen håper at de kan holde smittefrekvensen nede hvis viruset kommer til Horten, slik at de kan klare å håndtere belastningen.

– Jeg vil komme med en sterk oppfordring til besøkende; Ikke kom på besøk hvis du er syk, eller er i tvil om du har vært eksponert for smitte. Vi har foreløpig gode planer for det som kan skje, men vi må også være forberedt på at mange kan bli syke.

LES OGSÅ: Bekymrede foreldre vil holde barna hjemme fra skolen: – Det har kommet forespørsel om det