Tilsvar fra Viken Skog, som gjennomførte hogst i Sembskogen for grunneier.

Da hogsten ble gjennomført i Sembskogen i fjor høst, var det mye nedbør. Da ble det dessverre klinete i driftsveiene og på velteplassene. Alle vesentlige kjørespor er nå pusset opp, og hele området er som før tilgjengelig for friluftslivet.

Hogsten ble gjennomført i en tørkestresset skog i en region der det de siste årene har vært en oppblomstring av arten stor granbarkbille, som utgjør en stor trussel mot grantrær når de blir mange nok. I fare for at det skulle bli en enda større oppblomstring av barkbiller og flere døende trær som følge av uttørkingen, ble en del av skogen hogget. Hogsten ble gjennomført både for å redde verdier og for å forebygge ytterligere skader.

Jan-Hugo Holten, regionsansvarlig for Østlandet i Norges Miljøvernforbund, spør i Gjengangeren om de døende trærne burde fått stå.

Les innlegget til Jan-Hugo Holten her

Dette er absolutt ikke å anbefale. Med flere døde og døende trær er det en enda større risiko for at barkbillene blir så mange at de angriper friske trær i omkringliggende skog. Skogeier sin beslutning om å gjennomføre hogst var her også helt i tråd med forskrift om bærekraftig skogbruk, som har et eget kapittel om forpliktelser til forebyggende tiltak når det er risiko for skogskader.

NIBIOs overvåkning av barkbillene er med på å vurdere risikoen for barkbilleutbrudd, det vil si svært mange barkbiller i ett eller flere områder, og de siste årene har Vestfold vært mest utsatt for slike utbrudd i Norge.

Barkbiller har et enormt potensial til å ødelegge store skogområder, noe vi i det siste har sett i land som Sverige, Tyskland, Polen, Tsjekkia og Canada. Klimaendringer med blant annet rekordvarme somre, slik vi opplevde her i Norge i 2018, kan føre til en masseoppblomstring av barkbiller. En slik situasjon er det ingen som ønsker seg, verken skogeiere, friluftsfolk eller alle oss som også er opptatt av å ivareta biologisk mangfold.

Les gjerne om barkbilleovervåkingen på NIBIOs nettsider.