– Vi har bare sett begynnelsen

NÆRINGSLIVET: Stadig flere bedrifter vil samarbeide med Høgskolen i Sørøst-Norge. Stabssjef Per Eirik Lund mener de bare har sett begynnelsen.

NÆRINGSLIVET: Stadig flere bedrifter vil samarbeide med Høgskolen i Sørøst-Norge. Stabssjef Per Eirik Lund mener de bare har sett begynnelsen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Nå skjer det mye på Bakkenteigen. 7. september ble Industriakademiet åpnet. I desember blir universitetsstatus avgjort. Det neste kan bli eget studenthus.

DEL

På campus Bakkenteigen rager heisekranene på byggetomta over grunnmuren på det nye hybelhuset mot hortensveien. Når det tas i bruk, kan skolen tilby 400 hybler.

– Vi merker at aktiviteten øker her. Nå vurderer vi å bygge eget studenthus, for å gi studentene et bedre tilbud på kvelden. Ingenting er avgjort. Om vi skal bygge nytt, eller bruke allerede eksisterende bygninger. Forskjellige løsninger vurderes – med ulike samarbeidspartnere, forteller stabssjef Per Eirik Lund.

Han kan ikke være mer konkret, siden det er tidlig i prosessen og Studentsamskipnadens prosjekt.

Venter universitetsavgjørelse

Nesten to år etter at Høgskolen i Vestfold ble fusjonert med høyskolene i Telemark og Buskerud, kommer Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) etter alle solemerker til å oppnå universitetsstatus.

Den endelige beslutningen ligger hos Kongen i statsråd, men det er en formalitet - om NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) leverer en positiv innstilling.

I midten av oktober kommer de første signalene fra NOKUT. I desember skal innstillingen styrebehandles. Å beskrive stemningen på Bakkenteigen som anspent før avgjørelsen faller, er en overdrivelse.

LES OGSÅ: CERN får hjelp fra Bakkenteigen

Midt i september skinner sola over grønne plener, blant moderne skolebygg. Stabssjef Per Eirik Lund er ikke bekymret.

– Gjennom søknaden vi har utarbeidet mener vi å kunne dokumentere de formelle kravene knyttet til universitetsstatus, sier han, uten dermed å slå fast at statusen er i havn.

Må tjene penger selv

– Hvorfor er det så viktig for dere?

– Det skjer ikke noe magisk selv om man får en universitetslogo på våre bygninger, men unge mennesker foretrekker å studere ved et universitet. Internasjonalt har en høyskole lavere kvalitet enn det vi kan tilby. Internasjonalt samarbeid er viktig for oss. Det gjelder spesielt når vi skal søke om forskningsmidler i EU. Når vi banker på døra til universiteter som vi ønsker å samarbeide med, erfarer vi at det er en hemsko å bære høgskoletittelen. Vi kan ikke bare basere oss på statlig støtte. Videre utvikling for HSN forutsetter at vi blir flinkere til å hente inn eksterne midler.

Praktisk læring

Mens skolen venter på en statusavklaring, knytter de et sterkere kontakt med næringslivet.

– Vi skal være et moderne universitet, med vektlegging på arbeidslivsrelevant forskning og undervisning. Det innebærer at vi ikke skal utdanne teoretikere som skal sitte langt utenfor arbeidslivet.

Det er stadig flere bedrifter som ønsker å samarbeide med oss. Vi utdanner studenter som industrien og næringslivet etterspør. Gjennom ordningen med gaveprofessorat har virksomheter i både privat og offentlig sektor mulighet til å sponse en forsker i to til seks år, noe de anser å være en god investering. For tiden har vi ti gaveprofessorater, sier stabssjefen.

LES OGSÅ: Robotseiler-VM kjempet mot elementene: Sportslig og teknologisk suksess

Åpner for 360 industriplasser

Antall søknader til HSN øker år for år.

– Mange deler vår ambisjon om å være arbeidslivsrettet, men vi får det til. Dette er bare begynnelsen, sier Lund og henviser til HSN Industriakademiet, som ble høytidelig åpnet 7. september i år.

Her kan ansatte i en industribedrift ta en tre-årig master, hvor studentene jobber 50 prosent i sin egen bedrift, under studiet. Målet er i løpet av fire-fem år å tilby 360 industriplasser til masterstudentene.

Fakta Høgskolen i Sørøst-Norge

Rektor: Petter Aasen fra Åsgårdstrand

Antall studenter totalt: 18.060 (Høst 2016, fordelt på 8 campuser i Bø, Drammen, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn. Rauland, Vestfold og Ringerike.

Ansatte:
1531 årsverk (høst 2016)

I Vestfold er det 5188 studenter og 591 ansatte.

4 fakultet

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Handelshøyskolen

8 doktorgradsprogram:
Ved HSN har vi følgende doktorgradsprogram:

  • Økologi
  • Kulturstudier
  • Prosess, energi og automatiseringsteknikk
  • Pedagogiske ressurser og læreprosesser
  • Markedsføringsledelse
  • Mikro- og nanosystemer
  • Nautiske operasjoner (Fellesgrad)
  • Personorientert helsearbeid

Budsjett 2016:

Driftsinntekter totalt: 1,830 mrd. kroner 

Statstilskudd/Grunnbevilgning: 1,639 mrd. kroner

 

Artikkeltags