Gjennom lengre tid har Kystverket samarbeidet med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) om enkeltprosjekter tilknyttet enkeltinstitutter og forskningsprosjekter. Det samarbeidet har vært godt, hevder blant andre kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Derfor signerte høgskolen og Kystverket tirsdag en intensjonsavtale på institusjonsnivå.

Dette vil si at alle forskere og studenter ved høyskolen kan melde seg på med forskningsprosjekter som er interessante for Kystverket, og Kystverkets folk kan få mulighet til enda mer teoretisk skolering ved høgskolen. Målet er samarbeid, som favner langt bredere enn tradisjonelle maritime forskningsområder, forteller høyskolerektor Petter Aasen.

– Vi har hatt flere samarbeidspunkter mellom våre to institusjoner tidligere, og dette handler om å bygge en høyere himmel over de punktene gjennom å få en avtale som gjør det mulig å bygge på enda mer enn i dag, sier han.

Mer akademisering

Kystdirektør Kirsti Slotsvik, som er Kystverkets øverste leder, forteller at hun ser fram til å få et større forskningssamarbeid med høgskolen enn det de to institusjonene allerede har.

 

– Dette gir oss en god mulighet til å akademisere en del av det praktiske arbeidet vi allerede gjør. Det får vi en langt større mulighet til om vi har en intensjonsavtale på institusjonsnivå enn det samarbeidet vi har i dag, sier hun.

Aasen forteller at det blant annet kan bli aktuelt å gjøre endringer i studiekatalogen som en følge av samarbeidet.

– Om det er sånn at samarbeidet viser at vi bør tilby kurs innenfor et beredskapsfaglig emne som vi ikke per nå dekker vil vi vurdere det. Det er den type tilpasninger vi har gode muligheter for med et tettere samarbeid, sier hun.

Gleder seg

Fra Kystverkets hold var interessen for samarbeidet stort, og avdelingsdirektør for beredskap Johan Marius Ly tror samarbeidet kan være til gjensidig nytte.

Særlig interessant er fokuset på sjøberedskap og sikkerhet som avtalen legger opp til, sier han.

 

– Det er selvfølgelig kjempeinteressant for oss å kunne ta kurs på høgskolen, samtidig som vi også kan delta med vår praktiske innsikt inn mot det akademiske miljøet. Det vil gi gode vekselvirkninger, tror Ly.

En av representantene for det samme akademiske miljøet, høyskolelektor Jarle Løwe Sørensen, sier det blir bra med et tettere samarbeid.

– Vi har allerede en referansegruppe, og med et tettere samarbeid kan de løfte fram forslag til ny forskning. Det vil være en åpenbar fordel for oss. Samtidig styrker dette vår regionale tilknytning på en god måte, sier forskeren.