Hjemmetjenesten forbereder seg på å møte koronatrusselen: – Det kan bli nødvendig å prioritere hvem som trenger oss mest

HJEMMETJENESTEN: Kommunen har lagt planer for hvordan de skal håndtere utfordringene, dersom koronavirus sprer seg i Horten.

HJEMMETJENESTEN: Kommunen har lagt planer for hvordan de skal håndtere utfordringene, dersom koronavirus sprer seg i Horten. Foto:

Selv om det foreløpig ikke er gjort grep for å styrke beredskapen til hjemmetjenesten i Horten kommune, er planene klare dersom det etter hvert blir nødvendig, forteller helsesjef Stein Evensen.

DEL

Enn så lenge utfører hjemmetjenesten sine oppgaver overfor tjenestemottakerne på helt vanlig måte.

– Foreløpig har vi ikke styrket beredskapen for hjemmetjenesten, men vi har planene klare dersom det blir nødvendig, sier kommunalsjef helse, Stein Evensen.

To ulike scenarioer

Det er særlig to mulige situasjoner kommunen forbereder seg på, forklarer Evensen.

– Det ene er dersom mange av de ansatte skulle bli syke samtidig. I så fall må vi omprioritere de mannskapene vi har. I aller verste fall kan det bli nødvendig å prioritere hvilke brukere som trenger oss mest.

Det andre scenarioet er hva man skal gjøre dersom mange innbyggere i Horten blir alvorlig syke på én gang, og dermed ha behov for hjemmesykepleie.

– I så fall kommer vi til å samarbeide tett med Sykehuset i Vestfold. De aller sykeste må legges inn. Skulle det komme til at dette gjelder såpass mange at ikke alle får plass på sykehuset, må vi se på hvilke plasser vi selv kan stille til rådighet, blant annet på Braarudåsen.

Evensen understreker at dette ikke er noe de regner med vil bli aktuelt, i alle fall ikke med det første.

– Vi er langt unna den situasjonen, men vi har planene klare dersom det skulle bli nødvendig.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

KLARE PLANER: Skulle det komme et større koronautbrudd i Horten, har Stein Evensen allerede planene klare for hvordan man skal håndtere det, for eksempel i hjemmetjenesten.

KLARE PLANER: Skulle det komme et større koronautbrudd i Horten, har Stein Evensen allerede planene klare for hvordan man skal håndtere det, for eksempel i hjemmetjenesten. Foto:

Helsepersonell må utvise aktsomhet

Foreløpig har helsemyndighetene kun bedt personer som har oppholdt seg i områder med pågående smitte om å holde karantene hjemme, og unngå å komme på jobb.

– Hvordan sikrer dere at ikke ansatte som blir smittet her i Norge, og som kanskje ikke har så sterke symptomer, stiller opp på jobb?

– Vi følger rådene fra Folkehelseinstituttet, både når det gjelder hvor folk har oppholdt seg og hva slags symptomer de eventuelt måtte ha. Helsepersonell som eventuelt blir smittet her i Norge kan selvsagt ikke jobbe, men man kan være smittet uten å vite det slik vi har sett eksempler på. Når det er sagt skal man som helsepersonell uansett være ekstra aktsom. Hvis man har tegn på luftveisinfeksjon skal ansatte uansett ikke jobbe med utsatte pasienter.

Stein Evensen er opptatt av at slike aktsomhetshensyn ikke bare gjelder de som jobber i Horten kommune.

– Jeg vil på det sterkeste oppfordre pårørende til å ta samme hensyn, for eksempel når det gjelder besøk på sykehjemmene, sier han.

Artikkeltags