Undertegnede har ikke registrert protester på at dette vakre, gamle administrasjonsbygget med et veltilpasset tilbygg fra 1977, blir revet. I hvert fall kan det ikke ha vært mange. Det synes viktig nå å si fra om at rivingen synes å være vandalisme, sløsing med ressurser, manglende respekt for tettstedet Borre, og uttrykk for mangel på vyer om hva bygget kunne brukes til.

Bygget kunne vel ha blitt benyttet videre av mange forskjellige slags brukere? Fra bedrifter til kulturelle formål. Omgivelsene er spesielle med sin beliggenhet mot fjorden, sin vegetasjon av gamle eiker, og har i sin nærhet en middelalderkirke og, ikke minst, nasjonalparken som med de nye arkeologiske funn etter nye avanserte metoder, vil gjøre Borre mer og mer og mer berømt som vikingsenter. Alt peker hen på en varsom utnyttelse av tettstedet Borre, – ikke ødelegge det med en maurtue av nye boligblokker, forretningssenter og resulterende parkeringsplasser/veier og rundkjøringer.

(Innlegget fortsetter under bildet.)

 

Når det gjelder kulturbygg finnes det sikkert behov som er udekket. Her skal bare én ide presenteres: – et grandiost Horten og Borre Kunstmuseum, med Munchsal, f.eks. i den tidligere herredstyresalen. Dette som en god og mye bedre erstatning for det prosjektet som Olav Thon fant å måtte avvikle i Kiøsterudgårdens have. (Med en Munchsal vil et samarbeid med Munchmuseet i Oslo være nødvendig). - Visning av Munchs kunst i Borre istedenfor i Åsgårdstrand kan forsvares ved å vise til at man fortsatt befinner seg innenfor Munchs domene; kyststien som binder disse to stedene sammen kan betegnes som en kultursti; her opplever man Munchs berømte motiver på løpende bånd. – Når det gjelder innholdet i et slikt museum utover Munchs kunst, vil det muligens kunne bestå av private, moderne kunstsamlinger som «står på vent» etter passende lokaler.

LES OGSÅ: Minnebautaen flyttes til Borretorget, politikerne sa ja til byggeplaner

Spørsmålet om slik utnyttelse er avhengig av at bygget finnes å være egnet til formålet, og at kulturelle investorer/private samlere synes om ideen og ønsker å satse, i samarbeid med Horten kommune og Vestfold fylke. Det kan bli et krevende arbeide å få tak i førstnevnte, ikke minst at de få som finnes kanskje ikke ønsker å binde seg til «et sted i provinsen», men ønsker å være sentralt i hovedstadsområdet. – Om det lykkes, kan et slikt museum bli en turistmagnet. – Dette forslaget kan være vel verdt en studie, både teknisk, økonomisk og kulturelt.

Folket lever ikke av brød alene – det må også være inspirasjon av åndelig art. I den forbindelse kan man sitere Winston Churchill. Da han ble spurt om han kunne senke kulturbudsjettet til fordel for produksjon av mer militært utstyr til bruk i krigen, sa han: «No, what are we then fighting for?»

LES OGSÅ: Tok saken i egne hender: – Flytt Start-monumentet til KJV

Kan vi håpe på at noen ser mulighetene for bygget og gjør noe med saken i siste liten, det vil si kjøper ut utbyggerne? Er siste ord sagt i denne saken? – Så lenge bygget ikke er revet, er det håp!