Her vil Odd Rune og gjengen bygge mellom 100 og 150 eneboliger

Horten Industripark har kjøpt et 142 mål stort skogsområde langs riksvei 19.