Markeringen skjer på riggområdet på Viulsrød ved Skoppum. Bane NOR markerer oppstarten av anleggsarbeidene på InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker fredag 31. januar klokken 12.30. Til markeringen kommer den ferske samferdselsministeren, Knut Arild Hareide (KrF), for å ta første spadetak.

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum.

Arrangementet fredag 31. januar markerer starten på arbeidet langs linjen. Etter knapt en uke i statsrådsstolen kommer Hareide for å holde en tale og ta det første spadetaket på riggområdet på Viulsrød.

LES OGSÅ: Gro Hege fikk tidenes førjulspresang: – Flott at de tok oss på alvor!

I desember 2019 og januar 2020 startet utbyggingen av to nye dobbeltsporstrekninger på Vestfoldbanen, Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker.. Begge prosjektene skal etter planen åpne for trafikk i 2024. Når parsellene er ferdig bygd ut, har vi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg, og det blir mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo.

LES OGSÅ: Veidekke og NRC skal bygge viktige deler av Vestfoldbanen