André Reggestad gadd ikke rive det gamle huset sitt selv. Derfor lot han Vestfold interkommunale brannvesen brenne det ned i stedet.