Et minne som forsvant. Her på en kommunal skrotplass, ligger minnesteinen for flyet Start og «Undervannsbaaten Kobbens flyvekomitè». Her ligger bautaen som i all fremtid skulle minne kommende generasjoner om ubåtoffiserene som tok initiativ til innkjøp av Norges første fly, men også starten på Norsk luftfarts historie.

Det var en sensasjon og stor historisk begivenhet da flyet Start 1. juni 1912, tok av fra Gannestadjordet. Norges første fly og med Norges første pilot bak spakene.

48 år senere den 1. juni 1960 var det flere hundre mennesker samlet på Gannestadjordet under avdukingen av minnesteinen for Start. En stor og verdig historisk begivenhet hvor Luftforsvaret stilte garde, Rygge flystasjons musikkorps bidro med musikalsk innslag og fire jagerfly fra Rygge fløy formasjon til stor begeistring fra de fremmøtte.

Her var blant annet Sjef for Luftforsvaret, generalløytnant Odd Bull, tre generalmajorer fra Luftforsvaret, kontreadmiral Magne Braadland fra Marinen, i tillegg til flere høyere offiserer fra de to forsvarsgrenene sammen med fylkesmann Gerhard Dahl, varaordfører i Horten Paul Bentsen, varaordfører i Borre Odd Berg-Hansen og familien til Tank-Nielsen, Dons, Frydenberg, og ikke minst, billedhugger Carl Edvard Paulsen og Norges første flymekaniker, Kristian Jakobsen Snekkestad.

Oberst Johan Høver var hovedtaler og sier i sin tale ved overleveringen, «Minnesteinen er reist som et minne om den første flyvning med norsk fly og norsk flyver for 48 år siden. Her er det ingen enkelperson som skal minnes, men minnesteinen skal stå som et minne om den dåd som her ble utført og de menn som gjorde den mulig ved sitt fremsyn, sitt mot og sin handlekraft på et meget tidlig tidspunkt i flyvningens historie».

Varaordfører Odd Berg-Hansens sa i sin tale da han på vegne av daværende Borre kommune overtok minnesteinen: «En stor takk til Norsk Aeroklubb, som i samarbeid med ubåtoffiserklubben Periskopet, har finansiert denne bauta. Vi innrømmer gjerne i Borre at vi er stolte over å ha fått denne bauta og vil bli holdt i ære og tatt godt vare på».

Borre innlemmes i Horten kommune og historien viser i ettertid at både Johan Høver og Odd Berg-Hansen tok skammelig feil. Minnesteinen var i mange år preget av dårlig vedlikehold, ikke godt ivaretatt, langt mindre holdt i ære.

7. juni 2016 anbefaler administrasjonen i Horten kommune at minnesteinen flyttes. Innspill fra Norsk Ubåtforening og Norges Luftsportforbund (Tidligere Norsk Aeroklubb) blir neglisjert og ikke besvart. Mangelfull saksbehandling gjør at Horten kommune får en bot fra Riksantikvaren på 400.000 kroner for å ha satt opp minnesteinen ulovlig på fredet område ved Borre kirke. Uten å forstå konsekvensene og med hodet under armen, søker kommunen Riksantikvaren om dispensasjon for å sette minnesteinen opp på nytt i samme område. Ikke overraskende ble dette avslått av Riksantikvaren.

Det har nå gått sju år, kostnadene har øket til cirka 600.000 kroner. Med dårlig saksbehandling, beslutningsvegring og sommel i Horten kommune, ligger steinen fortsatt på den kommunale skrotplassen. Når ny beslutning om fremtidig plassering skal tas, håper jeg administrasjonen i kommunen setter seg inn i de historiske fakta om flyet Start, det finnes på Marinemuseet, 15 minutters gangavstand fra Rådhuset og på veien passerer man Sjømilitære Samfund hvor idèen til innkjøp av flyet Start ble unnfanget.

Sett i ettertid, er det nok ikke denne utvikling initiativtakerne til minnesteinen så for seg under den høytidelige overleveringen 1. juni 1960. Dersom administrasjonen og politikerne i Horten kommune nå våkner og får dårlig samvittighet, så har jeg oppnådd hensikten med dette innlegget. Man legger ikke et historisk minnesmerke, og gave, på en skrotplass over så mange år.

Kobbens Flyvekomitè viste handlingskraft i 1912, nå gjenstår det for Horten kommune å vise det samme. Gi nå minnesteinen for flyet Start en verdig plassering.

Arbeiderpartiet sitter med ordfører og leder for Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie. Partiet har i sitt partiprogram en målsetting om å styrke Hortens identitet som marineby!

Da er det underlig at kommunen har kommet i denne situasjonen.

Er dette sitat fra partiprogrammet bare et utslag av valgflesk?