Her måtte de søke dispensasjon for å få noe alle borettslag blir oppfordret til å skaffe seg

Sameiet ønsket seg ladestasjon for elbiler. De måtte gjennom en lang prosess for å få dispensasjon etter kulturminneloven.