Programmet er et samarbeid mellom Horten kommune og Gjengangeren. I løpet av de drøyt to timene sendingen varer, skal vi mimre litt, men også fortelle om mye av det fine som skjer denne dagen.

Gjester i studio er blant andre 17. mai-general Wilfred Solberg og 17. mai-fenrik Geir Aker (fra Kompani Lauritzen på TV2). I tillegg kommer Finn Schjøll, ordfører Are Karlsen, Silje Vaadal og en hel rekke andre store og små. Det blir innslag fra ulike steder i kommunen, ikke minst skal vi få hilsener fra mange av kommunens barne- og ungdomsskoler.

Programledere er Linda Berglund og Torgeir Lorentzen.