Her fant de litt av hvert i jorda

De fant både spydspiss, spinnehjul og 10-øringer!