Arbeiderpartiet økte sin oppslutning med 6,6 prosentpoeng til 43,6 prosent, mens Høyre gikk nesten sju prosent tilbake og endte med 21,4 prosent av stemmene avgitt i Horten kommune.

Valgnattas helt ble ordfører Are Karlsen, som får et større flertall i ryggen i sin nye periode. Arbeiderpartiet får en massiv styringsevne og gjennomføringskraft i det nye kommunestyret.

Det oppsiktsvekkende valgresultatet må bety at folk flest er fornøyde med ordfører Are Karlsen og flertallet han har ledet de siste fire årene. Det må også bety at Høyres budskap i valgkampen ikke slo an. Det må inspirere til selvransakelse hos opposisjonens toneangivende parti.

En av Høyres listekandidater oppsummerer valgresultatet slik i sosiale medier dagen derpå: «Nei til økt kvalitet i skolen, til fordel for skolemat. Nei til friske næringsinitiativer, bynær boligutvikling og sunn havneutvikling. Nei til valgfrihet i omsorgen. Nei til flere private arbeidsplasser. Nei til nedbetaling av gjeld (som vi har 2 milliarder av), effektivisering og fornying. Og nei til å snu kommunen fra en vil-ikke til en kom-igjen kommune».

Opposisjonen vil med andre ord ikke la den rødgrønna blokka styre videre uten å utfordre og kritisere, og det er både bra og nødvendig. Lokaldemokratiet blir dovent uten en våken og sulten opposisjon. Høyre, Frp og KrF ser ut til å ende med til sammen 13 av 41 representanter i kommunestyret. Det skal mye til for å vippe flertallet over på borgerlig side når samarbeidspartnerne fra de siste fire kommunestyre-år, Ap, Venstre, MDG, Sp, SV og Rødt får til sammen 27 stemmer i det nye kommunestyret.

Vi har ikke sett maken i Horten kommune siden Jon Brække styrte et rent flertall bestående av Høyre og Frp. Men heller ikke det varte evig, som kjent, og det er nok Are Karlsen også svært klar over. Hans budskap, også i sosiale medier dagen derpå, er preget av et ønske om bredt samarbeid for en positiv utvikling for Horten kommune.

Valgnattas helt kan også bli en helt på dagtid, når den politiske hverdagen begynner igjen. Mulighetene for å bygge politisk flerfargede broer er flere. Utviklingen i havna er kanskje den største. Valgkampen har vært preget av ønsket om å få partistemmer. Den politiske makta er nok styrket, men havnesaken krever at også opposisjonen blir med på den endelige løsningen. Fordi havnesaken vil ha virkning over flere perioder må det unngås at eventuelle politiske maktskifter medfører store endringer i planene.

Vi trenger forutsigbarheten lenger enn valgseddelen rekker. Både vi som bor her og de som vil bygge her.