Tre i Vestfold mistet autorisasjonen

REAKSJONER: Rusmiddelbruk er svært ofte årsak til at helsepersonell mister autorisasjonen sin. I 79 av de totalt 120 tilfellene der helsepersonell mistet autorisasjonen sin i fjor, var rusbruk den klart hyppigste (medvirkende) årsaken. For sykepleiere var det tilfelle i 40 av 52 autorisasjonstapstilfeller. (Illustrasjonsfoto)

REAKSJONER: Rusmiddelbruk er svært ofte årsak til at helsepersonell mister autorisasjonen sin. I 79 av de totalt 120 tilfellene der helsepersonell mistet autorisasjonen sin i fjor, var rusbruk den klart hyppigste (medvirkende) årsaken. For sykepleiere var det tilfelle i 40 av 52 autorisasjonstapstilfeller. (Illustrasjonsfoto) Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Helsepersonells atferd, rusbruk eller helsefaglig svikt når de utfører jobben sin, medførte 250 reaksjoner fra Statens helsetilsyn i fjor. 15 av dem er tilknyttet Vestfold.

DEL

(Tønsbergs Blad) Rusbruk og/eller atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen til sykepleiere, vernepleiere, leger, tannleger, jordmødre, fysioterapeuter og annet helsepersonell er hvert år gjenstand for granskning hos Statens helsetilsyn.

Nå foreligger tallene for 2016.

LES OGSÅ: Lege dømt etter at han tok tak i legekollega

15–20 reaksjoner i Vestfold

I mange av sakene helsetilsynet behandler, ender det med ulike former for reaksjoner: Advarsler, begrenset autorisasjon/lisens, tilbakekall av autorisasjon/lisens og helt eller delvis tap av rekvireringsrett av legemidler.

I 2016 ga Statens helsetilsyn 250 reaksjoner til helsepersonell fra hele Norge, ifølge en pressemelding fra Statens helsetilsyn.

I Vestfold ble det gitt 10 advarsler, to tilbakekall av rekvireringsrett av legemidler og tre tilbakekall av autorisasjon/lisens til helsepersonell. I tillegg reagerte Statens helsetilsyn på lovbrudd ved fem helsevirksomheter i Vestfold.

Bare i Oslo og Akershus, samt Hordaland, ble det gitt flere advarsler til helsepersonell enn i Vestfold.

LES OGSÅ: Dømt fastlege ble anmeldt for «kikking» på ung gutt - fikk fortsette som lege likevel

Flest reaksjoner mot leger

Oversikten fra Statens helsetilsyn identifiserer ikke fylkesvis hvilke yrkesgrupper reaksjonene gjelder, ei heller hva som er årsakene. Men på landsbasis er bildet slik:

Leger får klart flest reaksjoner totalt – 108 av de totalt 250. Deretter følger sykepleiere (67).

Det er verdt å merke seg at mens leger får flest advarsler og oftere begrenset autorisasjon/lisens enn de øvrige yrkesgruppene, får sykepleiere langt oftere den strengeste reaksjonen – tap av autorisasjonen. Blant de 120 som faktisk mistet lisensen i fjor, var 52 sykepleiere, 28 leger og 24 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere.

Av de totalt 120 tilfellene med autorisasjonstap var rusbruk (medvirkende) årsak i 79 saker. Rusbruk, samt legemiddeltyveri, er svært ofte (medvirkende) årsaker når særlig sykepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere mister autorisasjonen sin.

LES OGSÅ: Så lett smitter det: – Tar du i et dørhåndtak og deretter klør deg i øynene, kan det være nok.

Andre grunner til autorisasjonstap er eksempelvis helsefaglig svikt i yrkesutøvelsen, vedkommendes atferd i eller utenfor yrkesutøvelsen, samt at vedkommende har mistet godkjenningen i utlandet.

10 av sakene Statens helsetilsyn behandlet mot helsepersonell i fjor, gikk videre til politi og påtalemyndighet.

LES OGSÅ: Viktor ville gjøre én spesiell ting etter å ha blitt kvitt rusmisbruket

Artikkeltags