Helsesjefen tar grep: Snart skal kommunen kunne teste 200 hortensere hver eneste dag

Horten kommune har straks planene klare for å kunne håndtere massetesting av kommunens innbyggere.