Sykehuset vil bruke mindre antibiotika og slik redde også de neste generasjoner

ANTIBIOTIKAVETT: – For at antibiotika skal være en effektiv behandling mot alvorlige infeksjonssykdommer også i fremtiden, må bruken reduseres, sier smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther og fagdirektør Per Grunde Weydahl.

ANTIBIOTIKAVETT: – For at antibiotika skal være en effektiv behandling mot alvorlige infeksjonssykdommer også i fremtiden, må bruken reduseres, sier smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther og fagdirektør Per Grunde Weydahl. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Budskapet fra helsemyndighetene er klart og alvorlig: Hvis vi ikke kutter i antibiotiakabruken kan infeksjoner som i dag regnes som ufarlige igjen få dødelig utgang.

DEL

(Tønsbergs Blad) – Antibiotika spiller en nøkkelrolle i dagens pasientbehandling. For at antibiotika skal være en effektiv behandling mot alvorlige infeksjonssykdommer også for videre generasjoner, må bruken reduseres, sier Maria Vandbakk-Rüther, smittevernoverlege og leder av antibiotikateamet ved Sykehuset i Vestfold (SiV) i en pressemelding.

– SiV bruker unødvendig mye antibiotika

I dag er bruken av antibiotika i befolkningen så høy at medikamentgruppen risikerer ikke å ha effekt for neste generasjon.

Dermed kan infeksjoner som i dag regnes som ufarlige igjen få dødelig utfall. Infeksjonsrisikoen ved vanlige operasjoner som keisersnitt, hofteoperasjoner og hjertekirurgi kan også bli for stor.

ANTI-BIOTIKA: Dette er SiVs antibiotikateam. Farmasøyt Yngvild Kristine Bergsholm Rochette (Foran fra venstre), seksjonsleder Marianne Haug Pedersen, smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther og sykepleier Maria Louise Lorentzen. Bak fra venstre står kvalitetsrådgiver Hilde Kaasa, fagdirektør Per Grunde Weydahl, avdelingssjef Rune Sandbu, overlege Øystein Sverdrup og seksjonsleder Tore Stenstad.

ANTI-BIOTIKA: Dette er SiVs antibiotikateam. Farmasøyt Yngvild Kristine Bergsholm Rochette (Foran fra venstre), seksjonsleder Marianne Haug Pedersen, smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther og sykepleier Maria Louise Lorentzen. Bak fra venstre står kvalitetsrådgiver Hilde Kaasa, fagdirektør Per Grunde Weydahl, avdelingssjef Rune Sandbu, overlege Øystein Sverdrup og seksjonsleder Tore Stenstad. Foto:

For å unngå dette, har Regjeringen fatsatt en nasjonal strategi mot antibiotikaresistens.

Målet er å redusere bruken av antibiotika med 30 prosent innen 2020, og SiV er med på denne nasjonale dugnaden.

– Ved SiV brukes i dag unødvendig mye antibiotika, og vi har et behov for å gjøre noe med det hvis vi også i framtiden skal ha mulighet til å behandle alvorlige infeksjonssykdommer, sier fagdirektør Per Grunde Weydahl i pressemeldingen fra SiV.

Et eget antibiotika-team

Sykehuset har et eget antibiotikateam som har laget et styringsprogram som skal hjelpe til med å minske trusselen fra antibiotikaresistens, og sikre flest mulig tilgang til antibiotika også framtiden.

– Det overordnede målet er korrekt, rasjonell antibiotisk behandling til enhver pasient med behandlingskrevende infeksjon. Med dette menes riktig antibiotikum til riktig pasient, til rett tid, med riktig dose, med riktig administrasjonsvei, med riktig varighet og minst mulig fare for individuelle og økologiske bivirkninger, sier Vandbakk-Rüther.

Artikkeltags