(Nordlys)

Nettavisen: Alder og kreft henger tett sammen: Ni av ti kreftpasienter utviklet sykdommen etter fylte 50 år.

Kreftregisteret la frem nye tall denne uka, blant annet en oversikt over median alder for et utvalg krefttyper. Median finner man ved å sortere dataene i stigende rekkefølge, for så å velge ut tallet i midten. Det er ikke det samme som gjennomsnitt, som man finner ved å legge sammen alle tallene og dele på antall.

Den samlede medianen for alle krefttypene er 69 år. Lunge-, tarm- og hudkreft (minus føflekkreft) har en median alder på over 70 år, mens melanom- prostata- og brystkreft (for kvinner) har en median alder på over 60.

Testikkelkreft, derimot, har en median alder på 36 år. Ifølge Norsk helseinformatikk er gjennomsnittsalderen 28 år.

God overlevelsesrate

Testikkelkreft er den vanligste kreftformen blant unge menn mellom 15 og 30 år, men totalt sett er det en relativt sjelden kreftsykdom med 12 tilfeller per 100.000 nordmenn.

Over 90 prosent av de som får testikkelkreft i dag, overlever.

- I 1978 ble cellegiften Cisplatin tatt i bruk, og det var et stort gjennombrudd. Etter vi tok i bruk den, er overlevelsesraten blant de som får testikkelkreft blitt mye bedre, sier overlege Tom Børge Johannesen i Kreftregisteret til Nettavisen.

Selv blant pasientene som får testikkelkreft med spredning, er overlevelsesraten god.

- Også de som har spredning kan bli helt friske, og det er ganske uvanlig. Med andre krefttyper, som melanom-, lunge-, prostata- og brystkreft, er det gjerne slik at det er vanskelig å bli helt frisk hvis man har spredning utenfor første kjerteslstasjon, sier Johannesen.

Få symptomer

Torsdag 1. november starter Movember-aksjonen, en årlig aksjon som har som mål å sette fokus på prostata- og testikkelkreft, samt psykisk helse blant menn.

Johannesen anbefaler at menn sjekker jevnlig sjekker testiklene sine, på samme måte som kvinner sjekker brystene sine. Tstikkelkreft har få symptomer, men ofte oppdager begynner det med at man oppdager en kul i testikkelen. I enkelte tilfeller kan hele testikkelen bli hard og endre størrelse.

Pasienten kjenner ofte lettere smerter, stikninger eller tyngdefornemmelser i testikkelen. I tillegg kan man oppleve å få ryggsmerter, vedvarende hoste uten forkjølelse eller hevelse/blodpropp i ben.

- Man bør gjennomføre selvundersøkelser jevnlig, og hvis man kjenner noe uvanlig bør man kontakte lege. Det hender vi får inn pasienter som har testikkelkreft med spredning, hvor kulen i testikkelen kunne blitt oppdaget om man sjekket seg selv tidligere, sier Johannesen, og avslutter:

- I mange tilfeller er kulen man kjenner en godartet svulst, men det sjekker man enkelt ved hjelp av ultralyd. Vi vet at unge menn ofte er dårlige på å gå til legen, men det viktigste når man finner en slik kul, er å få det sjekket.