Kommunen mottar millioner for de mest krevende brukerne – likevel skal de spare stillinger

Artikkelen er over 1 år gammel

Vergene for autistiske og psykisk utviklingshemmede beboere i Skoppum Arbeidslag er sterkt bekymret for innsparingsforslagene.