Søker om fem millioner kroner til hortensungdommen – dette skal de brukes til

Gjennom Ungdataundersøkelsen melder flere unge at de sliter med psykiske plager. Flere opplever også å bli mobbet. Og Horten har flere hasjbrukere enn landet forøvrig.

Artikkeltags