Disse spesialtrente ansatte tar vare på utagerende og voldelige demente i Horten

De ansatte i Voksenhabilitering har mer trening med å håndtere folk med atferdsutfordringer – og på å unngå at det oppstår situasjoner som krever bruk av makt.