– Ett selvmord er et selvmord for mye

Kommunen ser også at antallet selvmord har ligget høyere de siste årene enn antall innbyggere skulle tilsi.