Har klart å redusere prosjektet med 10 millioner kroner

Nei sa politikerne da prisen for omsorgsboligene ved Bakkeåsen ble beregnet å koste 68,4 millioner. Nå foreligger et nytt regnestykke, 10 millioner rimeligere.