Gå til sidens hovedinnhold

Helse: – Når noen tar seg bryet med å analysere Horten utenfra, mener jeg at vi bør lytte

I Gjengangerens nettutgave 9. november kunne vi lese at NHO Service og Handel har gjennomført en analyse av institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg i Horten kommune.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Analysen kom frem til at Horten kommune kunne spart inntil 50 millioner kroner i året, uten å redusere tjenestetilbudet, dersom kommunen hadde vært villig til å tillate private aktører til å utføre tjenester for kommunen. Ordfører Are Karlsen sier dette er uaktuelt, det syns jeg er trist.

Les saken her (+)

Horten er i en meget krevende økonomisk situasjon, og når noen tar seg bryet med å analysere kommunen vår utenfra, mener jeg at vi bør lytte. Ordførerens bemerkninger, kort oppsummert, er at det vil skape usikkerhet for mottakere og ansatte, at en del av pengene går til andre ting enn helsetjenester og at flinke folk vil slutte. Jeg skal prøve å svare ut disse påstandene.

Dersom vi innfører fritt brukervalg innen hjemmebasert omsorg vil ikke det føre til økt usikkerhet, det vil føre til økt valgfrihet for mottakere av tjenesten. Fritt brukervalg vil medføre at brukerne i Horten kommune kan velge mellom ulike tilbydere. I Tønsberg har de tillatt private selskap å tilby sine tjenester ved siden av kommunen, men etter at Arbeiderpartiet kom til makten må de private nå ut av kommunen. De ansatte ved Mio omsorg har sagt til Tønsbergs blad at de er misfornøyd med prosessen, og at de ikke ønsker å jobbe for kommunen fremfor å jobbe hos sin private arbeidsgiver. Alle ansatte har hatt mulighet til tarifflønn og gode arbeidsvilkår hos de private aktørene.

En rekke kommuner har også hatt en velferdsmiks av private, ideelle og kommunale sykehjem. Beboerne har ikke betalt mer på de private sykehjemmene enn på de kommunale. Arbeiderpartiet har rekommunalisert de fleste av disse private sykehjemmene i landet, slik som Søreide sykehjem i Bergen. Sykepleier Siv Eriksen ved Søreide sykehjem fra Sykepleierforbundet sa i 2015 til NRK at «Vi har alle valgt å jobbe i et privat selskap, og medlemmene våre ønsker å fortsette. Vi har det godt her. Ingen har snakket med oss, så kanskje de ikke har satt seg inn i hvordan ting drives her og hvordan vi har det.» Det er også en kjensgjerning at private og ideelle sykehjem ofte får bedre score på beboer- og pårørendeundersøkelser. Dette betyr ikke at kommunens sykehjem gjør det dårlig, men det betyr at vi kanskje kan lære av hverandre. Slik at vi kan bli enda bedre.

For - Jeg tror nøkkelen ligger i evnen til å lære av hverandre, og å dra nytte av det samspillet man kan skape mellom ulike aktører. Horten kommune har fantastiske ansatte innen sykehjem og hjemmebaserte omsorgstjenester, men de har en arbeidsgiver som er svært presset økonomisk om dagen. Det kan jo hende at NHO Service og Handel har et poeng når de til Gjengangeren sier at «de kommunene som scorer best på kvalitet og kostnadseffektivitet opp mot medgått ressursbruk, i større grad kjøper tjenester enn det de andre kommunene gjør». I Horten kjøper vi nemlig ikke slike tjenester av andre.

Påstanden om at en del av pengene går til andre ting enn helsetjenester faller på sin egen urimelighet når rapporten det er snakk om viser et potensiale på 50 millioner kroner. Disse millionene kunne blitt reinvestert tilbake i helse- og omsorgssektoren.

Jeg ønsker ikke å påstå at det finnes én enkelt løsning på de utfordringene som Horten kommune står i, for det gjør det ikke. Men jeg håper vi kan finne sammen om løsninger som kanskje kan gjøre ting litt annerledes, for å skape mest mulig velferd i Horten.

Kommentarer til denne saken