Fremskrittspartiets forslag om at hele landet skal ha tilgang til raskt bredbånd innen 2025 har nå fått flertall. Dette er en seier som vil sikre både bosetting i distriktene og Norges konkurransekraft.

Er det en ting pandemien har vist oss, er det at flere velger å flytte «hjem» fra Oslo dersom de får muligheten til jobbe å digitalt. Det er først og fremst muligheten for arbeid som trekker ungdommen mot Oslo-gryta. Bredbånd i hele landet vil skape arbeidsplasser i distriktene og bidra til levende byer og bygder utenfor det sentrale Østlandet.

Vi trenger ikke flere stortingsmeldinger eller uforpliktende formuleringer som regjeringen i utgangspunktet ønsket. FrP har hele tiden vært tydelige på at vi umiddelbart må sette i gang arbeidet for å skaffe godt internett til alle Norges husstander og bedrifter. Nå som Frp har fått forslag har fått flertall, forventer jeg at regjeringen starter utbyggingen starte allerede i år.

Ny teknologi gjør at bredbåndshastighet nå kan oppnås gjennom både oppgraderinger i mobilnettet eller graving i bakken. Det har aldri vært enklere å få på plass god internettdekning over hele landet, og nå er også den politiske viljen på plass gjennom et flertallsvedtak i Stortinget.

Skal vi sikre lys, aktivitet og arbeidsplasser over hele landet er det helt nødvendig at alle sikres bredbåndhastighet på internett, uavhengig av adresse. Nå er det slutt på at deler av Norge blir nedprioritert av byråkratene i Oslo, og hele landet vil nå få tilgang på minst 100 megabit i sekundet innen 2025.