Gå til sidens hovedinnhold

– Heldigvis kan Horten velge å ikke innføre dette . . .

Artikkelen er over 1 år gammel

Valgfrihet i eldreomsorgen er et snedig begrep.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen har nå ute på høring et forslag om endring i helse- og omsorgstjenesteloven, med høringsfrist 8. desember.

Det dreier seg om å innføre et konkurransesystem i den kommunalt finansierte eldreomsorgen, en godkjenning for et system med fritt brukervalg. Loven skal gjøre det enklere for kommuner å privatisere deler av eldreomsorgen, først og fremst hjemmebaserte tjenester, basert på at kommunen betaler private aktører etter stykkprissystem.

Valgfrihet er et snedig begrep. Det gir demokratiske assosiasjoner, om selvstendighet og rett til å ta viktige beslutninger i eget liv. Dette er viktig, men ikke når det er på bekostning av andre.

Eldreomsorgen har et lovpålagt ansvar for dem som trenger det mest. Med den nye loven vil eldre oppleve at de får en minimumstjeneste; de med ekstra penger, kan oppgradere hjelpen de mottar ved å betale selv.

Eldre trenger trygghet. Universelle velferdsløsninger skal sikre trygghet for at hjelpen er der når du trenger det, og ikke kreve «valgkompetanse» for å kunne ta del i det.

Forslaget vil gi mer byråkrati som igjen gir økte kostnader for kommunen. Å telle antall besøk og tid brukt på besøk er enkelt. Kvalitetskontroll av besøket er langt vanskeligere. Kommunen vil fortsatt sitte med ansvaret, som vil kreve mye kontroll.

Privatisering gir ikke bedre tjenester eller bedre økonomi i eldreomsorgen eller for kommunen. Det koster mye for kommunen å holde et slikt konkurransesystemet i gang. Forslaget overser også konsekvensene for ansattes lønn, arbeidsmiljø, pensjon og arbeidsvilkår, som er avgjørende for kvalitet og stabilitet i tjenestene.

Ved salg av tjenester og krav til profitt for kommersielle aktører, noe som er helt naturlig, er det bare på de ansatte de kan spare inn. For kommune og samfunnsøkonomi er privatisering av kommunale tjenester et blindspor.

Heldigvis kan kommunen velge å ikke innføre dette.

Kommentarer til denne saken