Gå til sidens hovedinnhold

Havneutvikling

Artikkelen er over 1 år gammel

I Horten har vi et stort og veldig spennende havneområde som skal endres.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Grå områder skal bli til levende områder og murer/barrierer skal rives ned. De største barrierene mellom byen og sjøen er biloppstillingsplassen til ferjene og HAC-bygget. Gjennom å rive HAC-bygget og flytte biloppstillingsplassen lenger inn får vi frigjort et stort flott sjøområde. På det over en kilometer lange området fra Fyllinga til Linden vil det være plass til en rekke forskjellig ting, som kultur, servering, havnevirksomhet, boliger, parker, aktiviteter, kyststi, arbeidsplasser, med mer.

For å lykkes med dette er vi helt avhengig av et godt samarbeid mellom kommunen, innbyggerne og utviklere. Jeg er derfor glad for at veldig mange ønsker å være med på denne utviklingen.

Denne uka var det et åpent folkemøte der alle planene ble framlagt. Når jeg prater med folk – både innbyggere, utbyggere, politikere og fagfolk – opplever jeg at flere og flere bli bevisst et par ting som er veldig viktig for å lykkes. Det første handler om at vi er helt avhengig av utbyggerne. Det å klargjøre området mellom ferja og Linden (nytt bygg til «drifta» som nå er i HAC-bygget, rivning av HAC-bygget, flytting av biloppstillingsplassen, grunnarbeider, bygging av infrastruktur, med mer) har enorme kostnader. Hvis vi vil at noen skal ta kostnadene med å gjøre alt dette, og samtidig bygge kyststi, badeplasser, parker og aktiviteter, må vi legge til rette for at de også kan bygge boliger og andre ting som gir inntekter. Hvis vi ikke godtar det risikere vi at ingenting skjer på området.

Det andre er viktigheten av å vurdere hvilken effekt ulike former for byutvikling har på klima og miljø. Det er ingen tvil om at kompakte sentrumsområder, med høy utnyttelse og korte avstander, gir mindre klimautslipp enn mer spredt bebyggelse. Sentrert bebyggelse i sentrumsområdene bidrar også til å redusere presset på andre områder. For meg er det for eksempel svært viktig å bevare markagrensa og ikke bygge ned hagene i områdene med eneboligbebyggelse.

På bakgrunn av dette tror jeg kanskje litt for mye av debatten har handlet om høyder på enkeltbygg, framfor hvilken helhet som er bærekraftig og realiserbar. Jeg tror for eksempel at lange lave bygg med stort fotavtrykk lager mer mur enn enkeltstående litt høyere bygg, med grønne lunger og åpne plasser mellom seg.

Jeg gleder meg stort til det videre arbeidet med dette. Vi skal fortsatt ha åpne prosesser der alle kan komme med sine innspill. Det tar tid å utvikle et så stort område, men det er viktig at vi holder trykket opp. Dette skal bli et område som alle kommunens innbyggere skal kunne være stolte av.

Are Karlsen
Ordfører

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.