Haugan Næringspark: Her kan det bygges 10.000 kvadratmeter lager

Byggetillatelsen er i orden og et nytt lagerbygg kan være på plass om mindre enn ett år. Likevel står ikke interessentene i kø for å etablere seg på den ledige tomten i Haugan Næringspark.