Fartsgrensen på 50 kilometer i timen på rv19 fra ferjeleiet og sørvestover burde med fordel strekkes til utgangen av Hortenstunnelen.

Nå suser bilene mot hverandre i 80 og vel så det, uten midtdeler eller annen form for sikring.

De to tunnelene i Frodeåsen i Tønsberg, på fv300, har fartsgrense på 50 kilometer i timen, med null møtende trafikk. Dette henger ikke på greip.

Hastigheten i Hortenstunnelen må ned, helst før det skjer en alvorlig ulykke.