Gå til sidens hovedinnhold

– Har vi et forsvarlig arbeidsmiljø i barnehagene for tiden?

Åtte måneder med pandemi har satt sitt preg på barn og ansatte i barnehagene våre.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dugnadsånden har vært upåklagelig hele tiden og våre medlemmer har virkelig stått på til det ytterste. Dette har naturligvis tatt på over tid. Før sommeren var stemningen optimistisk og håpefull. Etter ferien var det på’n igjen, mens sykefraværet begynte merkbart å krype oppover. Den siste tiden har vi også merket oss en økende uro og bekymring fra våre medlemmer i barnehagene. Kombinasjonen med økt sykefravær og mangel på personale, har nå nærmest eksplodert i en allerede presset bemanningssituasjon. Veldig mange barnehageansatte er slitne, som så mange andre i førstelinja. De holder hodet over vannet, for barnas skyld. Men hvem skal være opptatt av de ansatte?

Utdanningsforbundet har gjennom hele pandemien fulgt våre medlemmers arbeidssituasjon nøye. Vi har vært opptatt av deres vern og rett til et tilfredsstillende fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Vi ser nå at høyt sykefravær, økt arbeidspress, mangel på vikarer og høye forventninger om at tilbudet skal være som normalt, er i ferd med å slite ut personalet. Snart frykter vi at vi ikke bare snakker om slitne ansatte, men om utslitte ansatte.

Samtidig som myndighetene, både nasjonalt, men også lokalt, har iverksatt strengere smitteverntiltak, drives barnehager på samme måte som ved oppstart i høst. Ansatte kjenner seg utrygge på jobb, med andre og mindre strenge smitteverntiltak enn ellers i samfunnet. Dette oppleves som et paradoks. Samfunnet strammer kraftig inn. Barnehagene gjør det ikke.

Som organisasjoner for ansatte i barnehagene vil vi rope et varsko om at arbeidsmiljøet også under pandemien må ivaretas, om ikke de ansatte skal knele i det arbeidstrykket som nå forventes i en unntakstilstand. Vi ser helt klart behovet for å minne om at arbeidsgivere har ansvar for å legge til rette for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, også i disse tider.

Vi anmoder barnehageeierne som arbeidsgivere til å vurdere tiltak for å demme opp for at den beskrevne situasjonen utvikler seg ytterligere. Vi ber dere om å se på tiltak som å redusere åpningstiden, slik det ble gjort flere steder i vår og som fikk så gode ringvirkninger. Videre kan det vurderes å utvide juleferien, til beste for både barn og ansatte som alle trenger et avbrekk. Sikre barna nærværende voksne ved bruk av medbrakte matpakker. Finn alternativer til vikarer, der det mangler på dette.

Snu hver eneste stein for å ivareta deres ansvar som arbeidsgivere og sikre at det vil være tilstrekkelig med personale på plass, også etter nyttår. Dette vil være tiltak som også sikrer et godt barnehagetilbud i en utfordrende tid. Til barnas og de ansattes beste!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.