Har du barn og dårlig råd? Slik kan du kutte i utgiftene dine

KOSTBART: Alle som har barn vet at det er utgifter forbundet med det. Og har man skikkelig dårlig råd, kan det å måtte snu på krona være en tung øvelse. Men kommunen har noen hjelpeordninger man kan benyttes seg av. (Illustrasjonsfoto)

KOSTBART: Alle som har barn vet at det er utgifter forbundet med det. Og har man skikkelig dårlig råd, kan det å måtte snu på krona være en tung øvelse. Men kommunen har noen hjelpeordninger man kan benyttes seg av. (Illustrasjonsfoto) Foto:

Familier i etableringsfasen kan slite med å få endene til å møtes. Verre er det om du ikke engang er i jobb. Men noen utgifter kan du redusere bare ved å ta en telefon og skrive noen linjer.

DEL

Vokser regningsbunken måned for måned? Er betalingsanmodninger og inkassovarsel blitt dagligdags? I visse livsfaser er det ganske vanlig å slite økonomisk.

Men du kan få hjelp med en del faste utgifter, bare du faktisk ber om det. For det må du. Og det må skje i form av en skriftlig søknad.

Barnehageplass, for eksempel. Det er en fast regel at foreldrebetalingen for barnehageplass ikke skal overskride seks prosent av husholdningens samlede brutto inntekt. Tjener du mindre enn 592.166 kroner i året, kan du søke om moderasjon. En vanlig heldags barnehageplass koster 3.135 kroner i måneden, dersom du ikke kvalifiserer til å få moderasjon. Med elleve innbetalinger i året blir det en samlet sum på 34.485 kroner – et ganske dypt innhogg i en slunken økonomi.

Og hvis husstandens samlede inntekt er på mindre enn 566.100 kroner i året, har barn mellom 2 og 5 år likevel rett til 20 timers gratis kjernetid i barnehage. Dette beløpet vil regulert til 583.650 kroner 1. august 2021.

Før og etter skoletid

Skolefritidsordningen er også kostbar hvis man har knapt fra før. Da er det en trøst at det gis moderasjon for søsken. Det skjer helt automatisk, med mindre søsknene har forskjellig bostedsadresse. Men familier med lav inntekt kan ha krav på moderasjon. Regelen er at ingen skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede kapital- og personinntekt. For å få denne moderasjonen må man søke om det.

Det finnes også en friplassordning for barn fra lavinntektsfamilier. Der beregnes grensen ut fra EUs fattigdomsgrense, og avhenger også av hvor mange medlemmer det er i familien. For å få friplass må man søke om det.

Barn og kultur

I likhet med SFO har Kulturskolen en friplassordning for barn fra lavinntektsfamilier. Det beregnes på samme måte som friplass på SFO, Etter EUs fattigdomsgrense. Man kan også spare penger hvis man går på to tilbud. Men en slik rabatt gjelder bare for elevplassen. Hvis man leier instrument må man betale fullpris for det – det dreier seg om et depositum på 500 kroner, som man får tilbake når instrumentet leveres.

Kulturskolen har dessuten noen tilbud som er helt gratis. Det gjelder babysang på Café Gul, som er myntet på barn mellom 0 og 18 måneder, og musikkstund på biblioteket som er for barn mellom 3 og 5 år.

Alt dette er ordninger som allerede er godt etablert i Horten. De endelige satsene blir vedtatt i kommunestyret i desember.

I tillegg til de kommunale ordningene er det flere sportsklubber og andre fritidstilbud i Horten som har ordninger for barn fra lavinntektsfamilier. For å få rede på hvilke det gjelder kan man kontakte Frivilligsentralen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken