Gå til sidens hovedinnhold

Grønn nærings-vekst

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sist uke var politikerne invitert til å legge fram sine syn på næringspolitikken i Horten. For Miljøpartiet De Grønne er en offensiv næringspolitikk i Horten en vesentlig del av den grønne endringen vi må få til. Følgende tre punkter er sentralt i dette:

Horten – nesten best i Norge på kompetanse

For det første må næringsutviklingen skje innenfor rammene av en bærekraftig grønn økonomi. Økonomien må utvikle seg innenfor økologiske grenser, med redusert miljøbelastning, kutt i klimagassutslipp og smartere bruk av naturressurser. Siktemålet er grønn vekst. Grønn vekst er smart fordi veksten skjer gjennom økt ressurs-produktivitet, dvs at den samme ressursen brukes på en mer effektiv måte.

Vekst gjennom økt bruk av ressurser er lite smart. Grønn vekst betyr mer sirkulær ressursbruk, hvor redusert ressursinnsats, høyere ressursutnytting, lengre levetid, mer gjenvinning, mer gjenbruk og mindre kast er nøklene. Den Magiske Fabrikken er et strålende eksempel på dette, hvor matavfall fra oss alle og gjødselavfall fra landbruk blir til biogass for biler og busser med nullutslipp av klimagasser som resultat.

For det andre må vi større grad utnytte det enorme potensialet som finnes for innovasjon og nye selskaper i miljøene knyttet til Universitet på Bakkenteigen. Universitet er helt sentralt med sin kompetanse og sine forskning- og innovasjonsmiljøer. Silicia Inkubator med 44 startsups og grunderselskaper i 2018 betyr store muligheter for selskapsetableringer i Horten. Et nytt senter for innovasjon og et katapultsenter planlegges.

– Den bilfrie delen av sentrum i Horten bør utvides

Næringsklynger som Electronic Coast med 50 teknologibedrifter, vannklyngen eller den maritime klyngen vil være helt sentrale i en offensiv næringsutvikling i Horten. Forskning viser at selskaper i næringsklynger vokser mer, skaper mer verdier og er mer innovative enn selskaper som står utenfor næringsklynger. Teknologi-selskapet 7Sense i Horten er en del klynge- og fagmiljøet på Bakkenteigen. Kommunen må i sterkere grad bidra til å fremsnakke klyngene, støtte de gjennom å legge til for gode rammer og betingelser og bruke de aktivt i eget næringsarbeid.

Pionerbedrift fra Horten var kongeparets utvalgte

Til slutt, næringslivet må selv forholde seg til de store utfordringene vi står ovenfor. Vi har en klima- og naturkrise som må løses. Vi forventer at næringsaktørene i Horten er tydelig på at de tar sin del av ansvaret for å nå FNs bærekraftsmål. At de kutter sine klimagassutslipp. At de reduserer sine miljøbelastninger. At de bruker sine ressurser på er mer effektiv måte gjennom en sirkulær ressursbruk.

Horten får klima-millioner av staten

Næringsaktører som styrer sin virksomhet ut fra en tre-delt bunnlinje, de tre P’er, hvor bedriften skal skape overskudd (profit), men også skape verdi for mennesker (people) og for miljø og natur (planet), vil være viktige aktører i vårt felles arbeid for å løse natur- og klimakrisen. Markedet etterspør mer og mer produkter og tjenester fra denne type selskaper.

Den grønne omstillingen innebærer enorme muligheter for næringsutvikling. Vi har alt i Horten; kompetanse, forskning, innovasjon, næringsklynger, store etablerte selskaper, mindre startups- og grundermiljøer. Dette må vi kunne bruke mye mer aktivt inn i en offensiv og samordnet næringspolitikk for Horten, hvor målet er flere og spennende arbeidsplasser som skaper verdier (profit, people, planet) og som gjør det attraktivt å bo, jobbe og leve i Horten.

Svein-Erik Figved

1.kandidat Miljøpartiet De Grønne

Kommentarer til denne saken