Barnehagedagen 2023 arrangeres i dag i hele landet. Vi markerer denne dagen for å vise hva barn opplever og erfarer i barnehagen. I år ønsker vi å rette søkelyset på viktigheten av flere og tilstedeværende ansatte i barnehagen. Årets slagord, «Liten og stor», sier nettopp dette.

Slagordet sier at det er viktig med nok ansatte til stede sammen med barna for å gi alle barna den anerkjennelsen de har behov for.

I Hurdalsplattformen (2021–2025) har den sittende regjeringen vedtatt at de vil: «Forbetre bemanningsnorma slik at ho sikrar barna nok tilsette.» Flere ansatte i barnehagen vil bidra til at hvert enkelt barn blir sett og fulgt opp på en god måte. Flere ansatte med kunnskap om barns lek og utvikling gir barnehagebarnas hverdag bedre kvalitet.

Det krever at det er nok ansatte til stede sammen med barna i barnehagen for at alle skal gjør seg gode erfaringer. Flere ansatte vil skape trygghet og samtidig være med på å gi det enkelte barnet utfordringer å vokse på. Flere ansatte blir noe av det viktigste for å sikre kvaliteten på tilbudet i barnehagen. Barnehagen er starten på utdanningsløpet og er barns første møte med en verden utenfor hjemmet. Her blir barna introdusert for en verden som byr på mange muligheter, men også utfordringer. Da er det viktig at de blir møtt av ansatte som ser dem, lytter til dem, leker med dem og trøster dem ved behov. Vi trenger ansatte som vet hvordan de skal legge til rette slik at det blir gode rammer rundt barnas utvikling.

Rammeplanen for barnehager understreker også betydningen av flere og tilstedeværende ansatte i barnehagen. Det står blant annet at: «I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.»

Samfunnet trenger trygge barn i barnehagen. For å skape trygghet er det viktig at vi er sammen om samfunnsoppdraget. Barn og ansatte skal være sammen om å oppleve, utforske og utvikle seg. I grunnlovens §104 står det at barns beste skal vurderes i alle saker og tiltak som berører barnet. I barnas egne utsagn hører vi ofte at det er viktigst å ha noen å leke med og samtidig ha gode, varme og forståelsesfulle voksne sammen med seg.

Vi som jobber i barnehagen, gir barna dette. Vi skulle bare så gjerne hatt flere gode kunnskapsrike og varme ansatte med oss på laget, slik at vi kan gå sammen inn i en barnehagehverdag full av lek og utforskning, med barnehagedagen 2023 sitt budskap «Liten og stor».

Gratulerer så mye med barnehagedagen!