Gratis parkering

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Tidlig i koronakrisen innførte vi en ordning med gratis parkering den første timen på kommunale parkeringsplasser. Dette gjorde vi for å støtte lokale næringsdrivende og stimulere til mer lokal handel. De tilbakemeldingene vi har fått fra næringsdrivende og innbyggere tyder på at ordningen har vært vellykket, og Horten Næringsforum anbefaler en videreføring.

Høyre uttrykker gjennom Gjengangeren at de ikke ønsker å støtte en videreføring av ordningen, begrunnet i klima/miljø og økonomi. Jeg har stor forståelse for det synet, men har allikevel landet på et annet standpunkt.

Når det gjelder klima og miljø tror jeg det aller viktigste er å legge mest mulig til rette for at folk skal kunne sykle, gå, ta kollektivt eller kjøre miljøvennlig biler. Vi har satset og satser mye på tiltak som sykkelveier, sikker sykkelparkering og tilrettelegging for kjøretøy som går på strøm eller biogass. Hvis vi fortsetter med det, vil flere og flere selv velge miljøvennlige transportformer.

Tap av parkeringsinntekter er selvsagt et argument mot ordningen. Høyre har rett i at inntektene fra parkeringsavgiftene kan bli redusert med mellom 1,5 og 2,0 millioner kroner i året.

En annen og like viktig side av regnestykket er imidlertid de positive sidene ved ordningen. Mer lokal handel fører til flere mennesker og mer liv i sentrumsområdene, økte inntekter til næringsdrivende, sikrere arbeidsplasser og mer skatteinntekter til kommunen. Mindre lokal handel kan dessverre føre til det mottatte.

I en tid hvor vi fortsatt har koronakrise og økende internetthandel mener jeg at vi må gjøre det vi kan for å støtte handelsnæringen. Et dødt sentrum kan ha større negative konsekvenser enn reduserte inntekter fra parkering. Jeg tar derfor til ordet for å videreføre ordningen i ett år til.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.