Jeg har fått parkeringsgebyr, eller «kontrollsanksjon» som det heter på kommunespråk, for parkering på Horten Torg 22.12. på 660 kroner. 

Begrunnelse var at jeg ikke hadde lagt ned «godt synlig billett» på kr 0. Det var offentliggjort i Gjengangeren at det var gratis parkering på torget en periode før jul og jeg parkerte i god tro, og og syntes at det var et hyggelig tiltak fra kommunen. Det var ikke offentliggjort at man måtte registrere seg for å benytte tilbudet og jeg tenkte ikke på å gjøre det. Jeg var i byen for å kjøpe den siste julegaven. Etter en tur innom Torggården  finner jeg på frontruten, med inkasso og tvangsfullbyrdelse dersom jeg ikke sender kommunen 660 kr innen tre uker. 

Etter å ha klaget så fikk jeg melding via Digipost om at vi ikke kan stole på lokalavisen, men må gå inn på kommunens hjemmeside. I og med at dette var gratis så gikk jeg jo ikke på automaten og slett ikke på kommunens hjemmeside.

Ser i dagens avis at der er forslag om å fortsette med ordningen og eventuell  utvidelse. Da vil jeg foreslå at det innføres en hyggeligere måte å informere på, eller er jeg Hortens siste naive?

Med vennlig hilsen.