Gründeren har ledige lokaler midt i byen. Men de skal ikke fylles med butikker …

Flere frivillige organisasjoner har meldt behov for bedre lokaler. Nå ønsker Jon Mørk å hjelpe.