Godterigigant varsler om masseoppsigelser

Ansatte i godteriselskapet Gottebiten i Sverige har fått melding om oppsigelse.