Arbeiderpartiet går til valg på et sterkt jordvern og økte statlige tilskudd til bruk av utmarksbeite og investering i jord. Samtidig lover partiet et krafttak for grønn og moderne industri. Med en aktiv stat skal nye arbeidsplasser skapes og samfunnet løftes over i fornybarsamfunnet.

Dermed bygger Arbeiderpartiet en politikk for fremtiden basert på sin gamle visjon om by og land - hand i hand. Landbruk og industri. Arbeider og bonde.

Dette ville gledet Arbeiderpartiets første statsminister, Christopher Hornsrud fra Buskerud. Han var selv bonde, og det var han som fikk på plass det banebrytende jordbruksprogrammet i 1902. Han ble over 100 år gammel, og i sin minnetale på landsmøtet 1961 sa daværende partiformann Einar Gerhardsen at når Arbeiderpartiet i større grad enn noe annet sosialistisk arbeiderparti «har hatt en sterk forankring i bygdene, så skyldes det i stor grad Hornsruds holdning og innsats»

Samtidig ledet Einar Gerhardsen selv historiens største industrielle løft da han etter 1945 satt som regjeringssjef i 20 år.

Når Arbeiderpartiet lover å satse på både industri og jord bør det glede oss her i Horten. Det vil være en styrke for vårt arbeid med å ta vare på det grønne matfatet vårt. Vi bor samtidig i et av landets viktigste industri- og universitetsområder, med tradisjon for både innovasjon og samarbeid mellom forskning og industri.

Alt dette er det viktig å kunne videreføre og forsterke, både av hensyn til sysselsetting, klima, jordvern og matproduksjon.

For å lykkes er det viktig å ha gode samarbeidspartnere i regjeringskontorene. Derfor ser vi fram til samarbeid med Arbeiderpartiet i regjering etter høstens stortingsvalg.

Vennligst.